fbpx

Digitalne pravice mladih

Strokovni posveti o človekovih pravicah otrok in mladih v digitalni družbi

Letos je veljavo stopil 25. splošni komentar Odbora za otrokove pravice Združenih narodov, ki poudarja, da morajo biti pravice vseh otrok spoštovane, zaščitene in izpolnjene tudi v digitalnem okolju. Gre za pomemben poziv k opolnomočenju in podpori sodobnih otrok pri uresničevanju socialnih, kulturnih, ekonomskih, državljanskih in političnih pravic v digitaliziranem vsakdanu. A kako digitalne pravice otrok uresničevati v praksi, v medijih in tehnologiji, pri spletnem poslovanju, v izobraževanju, kulturi, znotraj družin in v javnosti ter povsod drugod?

Vprašanje se dotika številnih področij in zato raznolikih akterjev, med katerimi so tudi ponudniki digitalnih vsebin, kot so mediji, podjetja, ki razvijajo digitalne produkte in storitve, oblikovalci politik, šolstvo in druge javne institucije ter nevladne organizacije, ki sodelujejo na preseku digitalizacije vsakdana odraščajočih državljanov. Gotovo si vsak izmed naštetih na svojem področju prizadeva za vključujočo ponudbo digitalnih vsebin in tehnologij, ki ne diskriminirajo otrok ter so oblikovane v duhu spoštovanja otrokovih pravic. A ker gre za kompleksen izziv, sta za realizacijo dobrih in vključujočih načel ključna širši premislek o spoštovanju otrokovih pravic v digitalnem svetu in sodelovanje vseh vpletenih akterjev.

Z namenom izmenjave strokovnih pogledov, predstavitve konkretnih pristopov k uresničevanju digitalnih otrokovih pravic v praksi in ozaveščanja o statusu, priložnostih in ovirah slovenskih mladih v informacijski družbi, pripravljamo serijo petih strokovnih posvetov, ki jih bomo izvedli oziroma prenašali prek spleta. V vsakem pogovoru bodo sodelovalo več strokovnjakov_inj, katerih znanja se stikajo na področju otrokovih pravic v digitaliziranem svetu.

1. Digitalne pravice nepolnoletnih:
Digitalne državljanske, politične, kulturne, ekonomske in socialne pravic mladih v Sloveniji

Oglejte si posnetek posveta, na katerem so sodelovali vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora pri Informacijskem pooblaščencu dr. Jelena Burnik (desno), raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Pika Šarf (na sredini) in namestnik varuha človekovih pravic dr. Jože Ruparčič (prek spletne povezave). Posvet je vodila novinarka Radia Slovenija Urška Henigman (levo). Posvet je potekal v živo 26. oktobra 2021.

2. Digitalna edukacija:
Kakšne kompetence omogočajo mladim uresničevanje digitalnih pravic?

Cilj drugega strokovnega posveta o digitalnih pravicah otrok, ki je potekal 23. novembra 2021 v okviru Mreže znanja, ki jo vsako leto organizira Arnes, je bil izpostaviti različne kategorije kompetenc, ki gradijo pismenost odraščajočih v digitalizirani družbi (medijska, informacijska, računalniška, digitalna …), ter diskutirati o tem, kako skozi izobraževanje mlade opolnomočiti za uresničevanje svojih pravic v mediatiziranem vsakdanu. Sodelovali so dr. Slavko Gaber, PeF UL (poleg voditeljice), Domen Savič, Državljan D (desno) in dr. Borut Čampelj, MIZŠ (v sredini). Posvet je vodila Urška Henigman. Vabljeni k ogledu.

3. Digitalne pravice mladih občinstev:
Izzivi slovenskih ustvarjalcev digitalnih vsebin za najmlajše

V živo prek spleta, januarja 2022. Seznam sogovornic in sogovornikov še usklajujemo.

Sodobno otroštvo je zaznamuje tudi bogata produkcija najrazličnejših medijev in medijskih vsebin za otroke in mladostnike. Ustvarjalci vsebin za otroke in novinarji, ki poročajo o mladih, se srečujejo z različnimi izzivi; npr. kako odgovorno poročati o mladih ter kakšno vlogo in koliko avtonomije jim dodeljevati v medijskih prispevkih, ki lahko na življenjih odraščajočih pustijo velik pečat.

Cilj tretjega strokovnega posveta o otrokovih digitalnih pravicah je tako vključitev predstavnikov medijev k razmisleku o pravicah mladih občinstev in o spoštovanju otrokovih pravic v medijskih vsebinah – še posebej na spletu oz. digitalnih kanalih, ki sooblikujejo sodobne kontekste odraščanja. Kako torej zagotavljati pravice otrok in mladostnikov v (digitalnih) medijih ter mlade podpirati pri oblikovanju in posredovanju lastnega glasu v javnosti?

4. Mladi digitalni potrošniki:
Kako slovenski razvijalci digitalne tehnologije vidijo mlade uporabnike?

V živo prek spleta, februarja 2022. Seznam sogovornic in sogovornikov še usklajujemo.

Mladi uporabniki spleta, pametnih telefonov in množice platform, namenjenih druženju, igri, učenju in drugim dejavnostim, so za ponudnike teh vsebin v prvi vrsti digitalni potrošniki. Družbena omrežja, računalniške igre in igrače, povezane z internetom, so namreč neskončen vir osebnih podatkov otrok in mladostnikov, ki jih podjetja s pridom izkoriščajo. Mladi uporabniki so v tem kontekstu vse bolj tarče digitalnih oglasov in generatorji potrošnje.

Z namenom osvetliti podatkovno izpostavljenost mladih, ki odraščajo v digitalnem vsakdanu, zato pripravljamo četrti strokovni posvet o digitalnih pravicah otrok. Strokovnjaki in strokovnjakinje bodo govorili o tem, kako slovenski razvijalci digitalne tehnologije vidijo mlade uporabnike; se zavedajo njihove izpostavljenosti in kako ščitijo njihovo zasebnost?

5. Kršitve digitalnih pravic otrok:
Kdo so kršitelji in kaj so najpogostejše kršitve pravic otrok in mladih na internetu?

V živo prek spleta, marca 2022. Seznam sogovornic in sogovornikov še usklajujemo.

Ko govorimo o kršitvah pravic otrok na internetu, najpogosteje mislimo ne kršitve zasebnosti in spletnem nasilju nad mladimi. A otroci v odnosu do tehnologij niso le v vlogi žrtev spletnega kriminala; spodbujamo jih, da bi prevzeli pobudo, da bi bili opolnomočeni za rabo digitalnih tehnologij, kritično branje medijskih vsebin in participacijo v (digitalnih) javnih prostorih.

Cilj petega strokovnega posveta o digitalnih pravicah otrok poleg osveščanja o kibernetskem kriminalu, kršitvah zasebnosti in spletnega nasilja, ki zadeva otroke, poudariti, da so na internetu večkrat tudi pasivno kršene pravice otrok, ko jim npr. ne zagotavljamo možnosti, da se ustrezno informirajo, javno izrazijo svoje poglede, se izobražujejo na področju sodobnih tehnologij itn.

Logotip Arnesa
Logotip zavoda Vsak
Logotip Prvega programa Radia Slovenija