fbpx

Računalniško mišljenje

Računalniško oziroma postopkovno mišljenje (angl. algorithmic thinking) je temeljna veščina za razumevanje delovanja informacijske tehnologije. Na njem temeljita programiranja in razvoj digitalne tehnologije, ključno pa je postalo tudi pri izobraževanju, raziskovanju in zaposlovanju.

Odskočna deska za učenje programiranja

Postopkovno mišljenje je prvi korak k razumevanju algoritmov, zapisanih v programski kodi računalnika. Zato začetnike seznanimo z osnovnimi programskimi koncepti – bodisi brez računalnika, tako da z gibanjem po prostoru sledijo navodilom zapisanega algoritma, ali pa jih spodbujamo, da z ukazi v obliki sestavljanke ustvarijo svoj algoritem.

Programiranje in ustvarjanje tehnoloških rešitev

Izobraževanja temeljijo na pridobivanju znanj s področja računalništva in informatike, ki poteka med ustvarjanjem različnih računalniških programov, iger, aplikacij in elektronskih naprav. Pri tem udeleženci spoznavajo tudi:

  • kaj je algoritem,
  • kaj je ukaz/spremenljivka/zanka,
  • kako zapisati algoritem s programsko kodo,
  • kako nastane mobilna/spletna aplikacija,
  • kako izdelati elektronsko napravo ipd.