fbpx

V dobri informacijski družbi

Iskrivi misleci, iznajdljivi sodelavci in razgledani znanci so privlačna družba, saj s svojimi idejami in znanjem pomagajo drugim sogovornikom. Podobno so digitalno pismeni državljani opolnomočeni, da s svojim znanjem digitalno šibkejše podpirajo pri vključevanju v informacijsko družbo. K temu veliko pripomore tudi tehnologija, vključujoče nagovarja vse osebe – ne glede na spol, starost, narodnost, politično ali versko prepričanje oziroma socialni ali ekonomski položaj.

Odgovorna in ustvarjalna participacija

Za uresničitev vizije informacijske družbe, v kateri bodo vsi državljani opolnomočeni za ustvarjalno in odgovorno participacijo, je pomemben razvoj in izvajanje digitalne vzgoje. Celostna digitalna vzgoja nadgrajuje okvire tehničnih znanj in jih umešča v družboslovni kontekst ter preučuje vplive tehnologije na posameznika in kulturo, ki jo tehnologija soustvarja.

Poslanstvo

Pri spodbujanju ustvarjalne in odgovorne participacije vseh državljank in državljanov v informacijski družbi izpolnjujemo poslanstvo, v katerem si prizadevamo za:

  1. dvig digitalne pismenosti;
  2. premoščanje digitalne ločnice in spodbujanje raznolikosti pri uporabi in produkciji tehnologije (angl. diversity in technology);
  3. povezovanje tehnoloških in družboslovnih znanj;
  4. pritisk za uvedbo rešitve za celostno digitalno vzgojo v sistemu vzgoje in izobraževanja.