fbpx

Znanje za informacijsko družbo

V tem stoletju bosta uspešna le tista ženska in tisti moški, ki bosta dobro navigirala med informacijskimi tokovi in tehnologijo spretno uporabljala v svoj prid. Če bosta pri tem razmišljala o etiki in odgovornosti do drugih, bo z njima uspešnejša tudi družba.

Digitalna vzgoja

Programi digitalne vzgoje vključujejo znanja in veščine za ustvarjalno in odgovorno rabo tehnologije. Poleg t. i. temeljnih znanj, kot so računalništvo, informatika, ali računalniško mišljenje, celovita digitalna vzgoja obsega tudi izobraževanje s področij digitalne kulture, digitalne umetnosti, upravljanja interneta (angl. internet governance) in medijske pismenosti.

5 stebrov digitalne vzgoje

Celostna digitalna vzgoja obsega pet področij, ki povezujejo tehnologijo, družboslovje, naravoslovje in umetnost:

  1. digitalna pismenost,
  2. računalniško mišljenje,
  3. vplivi tehnologije na družbo,
  4. digitalna kultura in
  5. medijska pismenost.