fbpx

Vplivi tehnologije na družbo

Vseprisotna digitalna tehnologija, kot so pametne naprave in internet, močno posega v naša življenja. Tako strojna in programska oprema nimata zgolj tehničnih lastnosti ampak prav tako družbene. Pomembno je, da se tega zavedajo tudi ustvarjalci digitalnih rešitev, saj ima uporaba njihovih izdelki neposredne učinke na posameznika in družbo.

Etika pri izdelavi in uporabi tehnologije

Na delavnicah udeleženci spoznajo, da tehnologija – enako kot posamezniki, ki so jo ustvarili, sledi določenim ciljem. Tako programska koda sledi navodilom programerja, ki je algoritem ustvaril in zapisal, in delovanje naprave načrtom proizvajalca, ki želi z izdelkom doseči čimveč uporabnikov.

Udeleženci med učenjem in ustvarjanjem iščejo odgovore na vprašanja, kot so:

  • kako tehnologija spreminja posameznika in družbo,
  • kdo, kako in zakaj ustvari tehnologijo,
  • kaj pomeni, da je tehnologija dostopna,
  • kaj pomeni, da je neka tehnologija vključujoča,
  • kaj je nevtralnost interneta.