fbpx
Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Premoščanje ločnic – mednarodni strokovni posvet o digitalni vzgoji

2. 4. 2020

Dogodek je prestavljen. Nov datum bomo sporočili naknadno.


Bi obvezno učenje programiranja rešilo vse izzive digitalne družbe?, bodo razpravljali strokovnjaki na mednarodnem strokovnem posvetu o poučevanju digitalnih veščin in predstavili dobre prakse iz Slovenije, Hrvaške, Srbije ter ZDA.

Mednarodni posvet Premoščanje ločnic je namenjen povezovanju različnih pristopov k informacijskemu in medijskemu opismenjevanju. S predstavitvami praks v institucionalnem in neformalnem izobraževanju bodo govorke in govorci osvetlili svoje izkušnje z digitalnim opismenjevanjem. Sledili bosta okrogli mizi, o programu t. i. kritične in premišljene digitalne vzgoje; naj ta mlade pripravlja na zaposlitev, spodbuja ustvarjalno rabo tehnologije, jih ščiti pred negativnimi posledicami prekomerne rabe in zlorab ali pa naj spodbuja njihovo državljansko participacijo? Po predstavitvah različnih pristopov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in ZDA, bomo identificirali korake za reševanje izzivov digitalne družbe.

Dogodek je namenjen učiteljem in mentorjem iz javnih zavodov in nevladnih organizacij, oblikovalcem politik s področja izobraževanja, predstavnikom gospodarstva – še posebej tistim iz IT-sektorja ter vsem, ki se kdaj znajdete na eni ali drugi strani digitalne ločnice in bi jo radi premostili.

Udeležba je brezplačna, vendar so prijave obvezne ⇓. Zaradi mednarodne udeležbe bo dogodek potekal v angleškem jeziku.

Program

Perspektive digitalne vzgoje in izobraževanja – Kritična analiza

9:00-9:45 Predavanje Monice Swope, Learning Dimensions, Chicago/ZDA.

Monica Swope je ustanoviteljica in direktorica Learning Dimensions. Organizacija svetuje izobraževalnim ustanovam in si prizadeva za dvig kakovosti izobraževanja. Poslanstvo Learning Dimensions je oblikovanje inovativnih izobraževalnih pristopov, ki omogočajo transformativno učenje po meri učencev 21. stoletje. Predava na Univerzi Loyola v Chicagu, Illinois, ZDA, je večkratna Fulbrightova štipendistka in trenutno tudi članica Odbora Fulbright Association v Chicagu ter članica Sveta nevladne organizacije Facing History and Ourselves.

Kaj se dogaja v šolah in zunaj njih?

9:50-11:00 Šole, podjetja, nevladne organizacije in različne iniciative bodo predstavili, kako državljanom posredujejo digitalne veščine in prispevajo k vključujoči informacijski družbi. Učencem, zaposlenim, razvijalcem tehnoloških rešitev, umetnikom, raziskovalcem in drugim delček za delčkom prinašajo znanja, ki sestavljajo t. i. pismenost 21. stoletja. Sekcijo otvarja predstavnik strokovne skupine RINOS, ki je preučila poučevanje računalništva v slovenskih šolah.

 • Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?
  Predava dr. Andrej Brodnik, vodja skupine RINOS.
 • Lahko uporaba digitalnih tehnologij krepi ali hromi razvoj otrok?
  Predava Rok Gumzej, ki je socialni pedagog, svetovalec, vodja skupin in predavatelj na Centru pomoči pri prekomerni rabi interneta LOGOUT. S kulturo video iger se ukvarja tudi kot aktivni član Društva za elektronske športe SPID in kot kreator video vsebin iz sveta iger.
 • Opolnomočenje dijakov za digitaliziran svet
  Predava mag. Alenka Krapež, ravnateljica Gimnazije Vič, kjer tudi poučuje predmet informatika. Je glavna ocenjevalka državne predmetne maturitetne komisije za informatiko. Neprestano išče nove priložnosti v povezavah med šolami in gospodarstvom, raziskovalnimi ter drugimi organizacijami. Učitelje vzpodbuja pri njihovem odgovornem delu ter njim in dijakom poskuša omogočati čim boljše pogoje za delo.
 • Medijsko opismenjevanje v Sloveniji
  Predava Domen Savič, direktor neprofitnega zavoda Državljan D, ki se ukvarja z digitalnimi pravicami, medijsko pismenostjo in aktivnim državljanstvom. Na področju medijske pismenosti razvija in izvaja lasten program medijske pismenosti, ki medije razume kot četrto vejo oblasti in poudarja povezavo med vlogo državljana in odgovorno medijsko potrošnjo. Program je med drugim predstavil na UNESCO konferenci o medijski pismenosti, izvaja pa ga v različnih izobraževalnih ustanovah po celi Sloveniji.
 • Nova Gorica, malo mesto s pomembnimi dosežki
  Predava Luka Manojlović.
 • Digitalna Srbija: Prve izkušnje z novimi šolskimi programi
  Predava Nemanja Đorđević, programski direktor za področje izobraževanja v Iniciativi Digitalna Srbija. Gre za neprofitno organizacijo, ki združuje prek 30 organizacij in podjetij iz različnih gospodarskih sektorjev. Skupaj si prizadevajo za digitalno transformacijo Srbije, pri čemer razumejo izobraževanje kot ključno gonilo družbenega razvoja, ki temelji na sodobnem znanju in veščinah.
O čem govorimo, ko govorimo o digitalnem opismenjevanju? (okrogla miza)

11:15-12:15 Že v 90. sta Loanne Snavely in Natasha Cooper v pregledu informacijskega opismenjevanja zabeležili kar 34 različnih tipov pismenosti, ki se pojavljajo v naslovih knjig. Danes najpogosteje govorimo o digitalni pismenosti, pa medijski in informacijski pismenosti, ki lahko obsegajo zelo raznolike učne cilje. Sogovornice in sogovorniki bodo razpravljali o tem, kaj pravzaprav je pismenost za 21. stoletje in kako pismena je v tem pogledu šolajoča mladina danes.

 • Dr. Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS
  Borut Čampelj je raziskovalec in sekretar v Sektorju za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport na področju digitalnega izobraževanja, STEM. Koordinira in sodeluje pa tudi v delovnih timih v Sloveniji in EU za pripravo strategij in projektov na področju podpore za VIZ, usposabljanja učiteljev, e-gradiv, novih pristopov poučevanja in učenja, preverjanja in (samo)evalvacije, mednarodnih raziskav, temeljnih vsebin računalništva in informatike, umetne inteligence itd.
 • Dr. Tanja Oblak Črnič, Fakulteta za družbene vede UL
 • Dr. Jože Rugelj, Pedagoška fakulteta UL
  Jože Rugelj je redni profesor za področje Računalništvo v izobraževanju in predstojnik Katedre za računalništvo in didaktiko računalništva na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegovo raziskovalno delo je osredotočeno na didaktiko računalništva in na inovativne didaktične pristope z uporabo digitalnih tehnologij. Do sedaj je koordiniral že preko 20 domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov s teh dveh področij in bil mentor sedmim doktorskim študentom.
 • Dr. Marjan Mernik, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM
  Marjan Mernik je magistriral (1994) in doktoriral (1998) iz računalništva na Univerzi v Mariboru, kjer je trenutno tudi zaposlen kot profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Med leti 2008 in 2017 je kot gostujoči profesor deloval na Univerzi Alabama v Birminghamu v ZDA. Pri raziskovalnem delu se osredotoča na domensko specifične (modelirne) jezike, sisteme temelječe na gramatikah in evolucijsko računanje. Je glavni urednik revije Computer Languages in urednik revije Applied Soft Computing. V letih 2017-2018 se je uvrstil na seznam visoko citiranih raziskovalcev.

Moderatorka: Zala Č. Gruden je novinarka in pedagoginja, ki raziskuje različna področja vzgoje in izobraževanja. Poenostavljeno rečeno jo zanima, kaj na računalnikih in telefonih počnejo otroci, kaj o njihovi uporabi tehnologije mislijo njihovi starši, in kako na vse skupaj gledajo strokovnjaki.

Komu naj služi digitalno opismenjevanje – učencem, zaposlenim ali državljanom? (okrogla miza)

12:15-13:15 Komu sploh služi digitalno opismenjevanje? Učitelji želijo z njim učence spodbujati pri ustvarjalni in odgovorni rabi tehnologije, gospodarski sektor si od njih obeta zaposlene z veščinami IKT, tehnološki startupi še posebej inženirje, državljani pa vključujočo javno infrastrukturo in opolnomočenje za participacijo v digitalni družbi. Sogovornice in sogovorniki bodo razpravljali o tem, koga želimo opismenjevati: učence in dijake, učitelje, zaposlene v IKT-sektorju ali državljane?

 • Dr. Emilija Stojmenova Duh, Fakulteta za elektrotehniko UL
  Emilija Stojmenova Duh je asistentka na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Vodi Digitalno inovacijsko središče 4PDIH in Mrežo Fablab Slovenije. Med 2014 in 2016 je bila vodja Demola Slovenija, ki je del mreže Demola, ki sta jo OECD in Svetovna banka prepoznala kot primer najboljše prakse za oblikovalce inovacijske politike. Kot alumna programa #HiddenNoMore IVLP si prizadeva za večjo zastopanost žensk v znanosti in tehnologiji. Je tudi članica Upravnega odbora ARRS, Strokovnega sveta Zavoda RS za zaposlovanje in Sveta za razvoj kmetijstva, gozdarstva in prehrane na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
 • Dr. Andrej Flogie, Zavod Antona Martina Slomška
  Andrej Flogie je doktor znanosti, asistent na Naravoslovno-matematični fakulteti Univerze v Mariboru in direktor Zavoda Antona Martina Slomška, v okviru katerega vodi projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT (Inovativna pedagogika 1:1). Je avtor številnih publikacij na različnih področjih, pri čemer se večina njegovih raziskav v zadnjih letih osredotoča na procese poučevanja in učenja, kognitivno znanost ter oblikovanje in razvoj inteligentnih učnih okolij.
 • Dr. Petar Jandrić, Tehniška univerza v Zagrebu
  Peter Jandrić je zaposlen na Tehniški univerzi v Zagrebu. Pred tem je bil zaposlen v CARNETU (Hrvaško akademsko in raziskovalno omrežje), na Univerzi v Edinburghu v okviru Glasgow School of Art in na londonski univerzi University of East London. Je glavni urednik revije Postdigital Science and Education in knjižne zbirke z istim naslovom. Osebna spletna predstavitev.

Moderatorka: Zala Č. Gruden

Aktivacija – Zavihajmo rokave!

13:45-14:30 Vsaka sprememba v izobraževanju zahteva veliko časa. Kljub raznovrstnim in kompleksnim izzivom v zvezi digitalnim opismenjevanjem, so spremembe na bolje možne. Posebej, če se osredotočimo na prve korake, pravi Monica Swope, ki bo moderirala sklepno sekcijo. Glede na predstavljene dobre prakse in stališča, izražena v razpravi, bodo sodelujoči v zaključnem delu programa predlagali program za opremljanje mladih z veščinami za participacijo v digitalni družbi. Bodo to treningi učiteljev in učni materiali, ki jih bodo uporabili pri pouku ali morda štipendije za digitalno opolnomočenje učiteljev?

Komu je posvet namenjen?

Posvet je namenjen učiteljem in mentorjem iz javnih zavodov in drugih neprofitnih organizacij, oblikovalcem politik s področja izobraževanja, predstavnikom gospodarstva – še posebej tistim iz IT-sektorja ter vsem, ki se kdaj znajdete na eni ali drugi strani digitalne ločnice in bi jo radi premostili. Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Zagotovite si svoj sedež

  Zaradi omejenega števila prostih mest so prijave obvezne.

 • Prijava na eobvestila

 

Verification

Partnerji dogodka

Logotip 3fs
Logotip računalčniškega muzeja
Logotip Celtra
Logotip Register.si

Details

Date:
2. 4. 2020
Event Category:

Venue

Računalniški muzej
Celovška 111
Ljubljana, 1000 Slovenija
+ Google Map
View Venue Website