fbpx

Velike platforme, pomanjkljiva zaščita: diskriminatorna zasnova družbenih medijev

Dekle zre v zaslon rdečega telefona

Obstaja več različnih načinov, na katere navidezno enake digitalne platforme zagotavljajo zasebnost in varnost mladih po svetu. Otrokom na nekaterih koncih sveta je zagotovljeno več varnosti in zasebnosti, kot so je deležni drugi; gre za diskriminacijo mladih skozi zasnovo in delovanje družbenih medijev.

Kot je pokazala raziskava, tri popularne platforme WhatsApp, Instagram in TikTok diskriminatorno obravnavajo svoje uporabnike in uporabnice. Mladi iz Evrope pa so v nekoliko boljšem položaju kot njihovi vrstniki po svetu. Pri izvedbi raziskave je sodeloval tudi zavod Vsak in je bila v 14 državah, tudi v Sloveniji.

Različne prilagoditve starosti primernih izkušenj na TikToku

TikTokovi pravilniki o zasebnosti v različnih državah po svetu vsebujejo različne varnostne funkcije ter opredelitve zasebnosti in minimalne starosti. 13- do 17-letniki iz Evrope, Združenega kraljestva in Švice so deležni dodatne zaščite:

“Da bi uporabnikom, mlajšim od 18 let, zagotovili izkušnjo, primerno njihovi starosti, nekatere funkcionalnosti niso na voljo.” 

Ta “starosti primerna izkušnja” pa za mlade iz drugih držav v pogojih uporabe  ni opredeljena.

Različna obravnava podatkov pri WhatsAppu

Julija 2021 je organizacija Data Privacy Brazil primerjala razlike v pogojih uporabe za brazilske, indijske in evropske uporabnike, vključno z uporabniki, starimi od 13 do 17 let. Ugotovili so, da so evropski otroci v primerjavi z vrstniki po svetu deležni boljše zaščite pred nepotrebno izmenjavo podatkov ter več pojasnil glede možnosti izbrisa podatkov in razlag, kaj to pomeni.

Nastavitve zasebnosti na Instagramu

Ko je v Združenem kraljestvu začel veljati kodeks starosti primernega oblikovanja oziroma zasnove digitalnih medijev (Age Appropriate Design Code), je Instagram objavil vrsto sprememb, da bi mladim ponudil “varnejšo, zasebnejšo izkušnjo”. Napovedali so naslednje:

V največji možni meri želimo preprečiti, da bi z mladimi prišli v stik odrasli, ki jih mladi ne poznajo ali s katerimi si stika ne želijo. Menimo, da so zasebni računi za to najboljši način. Od tega tedna dalje bodo vsi, ki so mlajši od 16 let (ali mlajši od 18 let v nekaterih državah), ob odprtju računa na Instagramu privzeto dobili zaseben račun.” (Meta 2021: Giving young people a safer, more private experience on Instagram)

To pomeni, da so 16- in 17-letniki iz nekaterih držav bolje zaščiteni pred neželenimi stiki z neznanimi odraslimi. Poročilo predvideva, da gre večinoma ali v celoti za evropske države.

Razlike pri najnižni starosti uporabnikov

Platforme v različnih državah različno določajo najnižjo starost svojih uporabnikov, kljub temu da jim ponujajo funkcionalno enake izdelke. Do razlik prihaja zaradi različnih pravnih okvirov in obveznosti ponudnikov medijev in tehnologije, v čemer se odraža moč različnih regulatorjev pri določanju, ustrezne starosti. Najnižja starost za uporabo WhatsAppa, TikToka in Instagrama se razteza na intervalu od 13 do 21 let; za nekatere države pa platforme niti ne pojasnijo, kakšna naj bi bila najnižja starost.

Jeziki, v katerih so dostopni pravilniki, smernice in podpora uporabnikom

Mladi iz držav, kjer govorijo katerega od večjih svetovnih jezikov, lahko berejo pravilnike o zasebnosti ter dostopajo do uporabniške podpore v maternem jeziku. Na drugi strani pa imamo mlade, ki npr. govorijo amharski, slovenski ali katerega od južnoafriških uradnih jezikov, ki na popularnih družbenih omrežjih niso podprti (z izjemo afrikanščine oziroma burskega jezika na Instagramu).

Jeziki po državah WhatsApp Instagram TikTok
Gana: angleščinaDaDaDa
Etiopija: amharščinaNeDaNe
Južna Afrika: angleščinaDaDaDa
Južna Afrika: afrikanščina, burski jeziNe (čeprav je meni v burskem jeziku)DaNe
Južna Afrika: vsi ostali južnoafriški uradni jezikiNeNeNe
Indonezija: bahasaDaDaDa
Avstralija: angleščinaDaDaDa
ZDA: angleščinaDaDaDa
Kanada: angleščinaDaDaDa
Kanada: francoščinaDaDaDa
Združeno kraljestvo: angleščinaDaDaDa
Slovenija: slovenščinaNe (čeprav je meni v slovenščini)DaNe
Nemčija: nemščinaDaDaDa
Finska: finščinaNe (čeprav je meni v finščini) DaDa
Finska: švedščinaNe (čeprav je meni v švedščini)DaDa
Jeziki, v katerih so mladim iz 15 držav po svetu dostopni pogoji in smernice za uporabo ter uporabniška podpora. Vir: raziskava Velike platforme, pomanjkljiva zaščita: diskriminatorna zasnova družbenih medijev (Global platforms, partial protections: Design discriminations on social media platforms), julij 2022.

Omeniti velja, da WhatsApp v Etiopiji nima veliko uporabnikov in je tam popularnejši Telegram, ki pa pogojev uporabe prav tako ne ponujav amharskem jeziku.

Privzete nastavitve zasebnosti za 17-letnike

Račune na številnih platformah družbenih medijev je mogoče nastaviti kot “javne” ali “zasebne”, pri čemer so slednji varnejši. Ko mlada oseba prvič odpre račun, lahko ponudniki družbenih omrežij določijo, ali bodo nov račun privzeto nastavila kot javen ali zaseben. Privzete nastavitve za 17-letnike se razlikujejo od države do države.

Na Instagramu je pri računih, ki jih na novo ustvarijo 17-letniki:

  •  izpostavljena možnost izbire med “javnim” in “zasebnim” profilom v Braziliji, Argentini, Kolumbiji, Gani, Južni Afriki, Etiopiji, Indoneziji, Avstraliji, ZDA, Kanadi in na Finskem;
  • privzeta nastavitev za zasebni račun v Združenem kraljestvu, Sloveniji in Nemčiji.

Na TikToku je pri novih računih za 17-letnike:

  • privzeto nastavljeni račun v Braziliji, Argentini, Kolumbiji, Gani, Etiopiji, Južni Afriki, Indoneziji, Avstraliji, ZDA in Kanadi;
  • dana možnost za vključitev zasebnega profila skupaj z možnostjo, da uporabnik to izbiro preskoči, v Združenem kraljestvu, Sloveniji, Nemčiji in na Finskem.
Država WhatsApp  Instagram (mobilna aplikacija) TikTok
Slovenija ni podatka Privzeto zaseben profil Ponudi izbiro: zaseben profil ali preskoči
Nemčija ni podatka Privzeto zaseben profil Ponudi izbiro: zaseben profil ali preskoči
Združeno kraljestvo ni podatka Privzeto zaseben profil Ponudi izbiro: zaseben profil ali preskoči
Finska ni podatka Ponudi izbiro: javen ali zaseben profil Ponudi izbiro: zaseben profil ali preskoči
Brazilija ni podatka Ponudi izbiro: javen ali zaseben profil Privzeto javen profil
Kolumbija ni podatka Ponudi izbiro: javen ali zaseben profil Privzeto javen profil
Argentina ni podatka Ponudi izbiro: javen ali zaseben profil Privzeto javen profil
Gana ni podatka Ponudi izbiro: javen ali zaseben profil Privzeto javen profil
Etiopija ni podatka Ponudi izbiro: javen ali zaseben profil Privzeto javen profil
Južna Afrika ni podatka Ponudi izbiro: javen ali zaseben profil Privzeto javen profil
Indonezija ni podatka Ponudi izbiro: javen ali zaseben profil Privzeto javen profil
Avstralija ni podatka Ponudi izbiro: javen ali zaseben profil Privzeto javen profil
ZDA ni podatka Ponudi izbiro: javen ali zaseben profil Privzeto javen profil
Kanada ni podatka Ponudi izbiro: javen ali zaseben profil Privzeto javen profil
Platforme družbenih medijev po svetu različno ščitijo zasebnost mladih. Vir: raziskava Velike platforme, pomanjkljiva zaščita: diskriminatorna zasnova družbenih medijev (Global platforms, partial protections: Design discriminations on social media platforms), julij 2022.
Regulacija lahko zagotovi enake možnosti za uresničevanje digitalnih pravic otrok po vsem svetu

Predpisi, ki zahtevajo prednostno obravnavo otrokovih koristi, so pomembni pri zagotavljanju varnosti otrok in mladine, ščitenju njihove zasebnosti in pripomorejo k uresničevanju otrokovih pravic v digitalnem svetu. 

V Združenem kraljestvu, na Irskem, Nizozemskem, v Franciji in na Švedskem že veljajo različni zakoni, s čimer je mogoče pojasniti, zakaj je evropskim otrokom zagotavljena boljša zaščita. Predlogi podobnih zakonov pa so trenutno v obravnavi v Kaliforniji, Avstraliji in na ravni EU. Oblikovalci politik in predstavniki civilne družbe z vsega sveta bi morali te predpise vzeti zelo resno, da bi mladim na internetu zagotovili vso potrebno zaščito.

Tehnološka podjetja pa bi morala po vsem svetu enakovredno spoštovati strožja določila, ne le v državah, kjer so k temu zakonsko obvezana.


Preberite poročilo

Poročilo raziskave Velike platforme, pomanjkljiva zaščita je na voljo v angleškem jeziku. Raziskavo je vodila doktorica Rys Farthing, raziskovalka pri Fairplay, poleg zavoda Vsak pa so pri njeni izvedbi sodelovale še druge nevladne organizacije.


Prisluhnite prvim odzivom na rezultate

V oddaji Odbita na Valu 202 smo komentirali preliminarne rezultate raziskave Velike platforme, pomanjkljiva zaščita.