fbpx

Digitalne pravice otrok

Dekle s tablico in kocko v rokah

Človekove pravice otrok in mladih v digitalni družbi

Letos je veljavo stopil 25. splošni komentar Odbora za otrokove pravice Združenih narodov, ki poudarja, da morajo biti pravice vseh otrok spoštovane, zaščitene in izpolnjene tudi v digitalnem okolju. Gre za pomemben poziv k opolnomočenju in podpori sodobnih otrok pri uresničevanju njihovih socialnih, kulturnih, ekonomskih, državljanskih in političnih pravic v digitaliziranem vsakdanu. A kako digitalne pravice otrok uresničevati v praksi, v medijih in tehnologiji, pri spletnem poslovanju, v izobraževanju, kulturi, znotraj družin in v javnosti ter povsod drugod?

Vprašanje se dotika številnih področij in zato raznolikih akterjev, med katerimi so tudi ponudniki digitalnih vsebin, kot so mediji, podjetja, ki razvijajo digitalne produkte in storitve, oblikovalci politik, šolstvo in druge javne institucije ter nevladne organizacije, ki sodelujejo na preseku digitalizacije vsakdana odraščajočih državljanov. Verjetno si vsak izmed naštetih na svojem področju prizadeva za vključujočo ponudbo digitalnih vsebin in tehnologij, ki ne diskriminirajo otrok ter so oblikovane v duhu spoštovanja otrokovih pravic. A ker gre za kompleksen izziv, sta za realizacijo dobrih in vključujočih načel ključna širši premislek o spoštovanju otrokovih pravic v digitalnem svetu in sodelovanje vseh vpletenih akterjev.

Serija 5 strokovnih posvetov o človekovih pravicah mladih v digitalni družbi

Z namenom izmenjave strokovnih pogledov, predstavitve konkretnih pristopov k uresničevanju digitalnih otrokovih pravic v praksi in ozaveščanja o statusu, priložnostih in ovirah slovenskih mladih v informacijski družbi, pripravljamo serijo petih strokovnih posvetov, ki jih bomo izvedli oziroma prenašali prek spleta. V vsakem pogovoru bodo sodelovalo več strokovnjakov_inj, katerih znanja se stikajo na področju otrokovih pravic v digitaliziranem svetu.

  1. Digitalne pravice nepolnoletnih: Digitalne državljanske, politične, kulturne, ekonomske in socialne pravic mladih v Sloveniji, 26. oktober 2021 ob 12. uri. Posnetek in več informacij >
  2. Digitalna edukacija: Kakšne kompetence omogočajo mladim uresničevanje digitalnih pravic?, 23. novembra 2021 kot preddogodek Mreži znanja Posnetek in več informacij >
  3. Digitalne pravice mladih občinstev: Izzivi slovenskih ustvarjalcev digitalnih vsebin za najmlajše, 11. januar 2022
  4. Mladi digitalni potrošniki: Kako slovenski razvijalci digitalne tehnologije vidijo mlade uporabnike?, februar 2022
  5. Kršitve digitalnih pravic otrok: Kdo so kršitelji in kaj so najpogostejše kršitve pravic otrok in mladih na internetu?, marec 2022

Pri izvedbi strokovnih posvetov o človekovih pravicah otrok in mladostnikov v digitalni družbi sodelujemo partnerji Arnes, Register.si in Vsak ter Prvi program Radia Slovenija kot medijski partner.

Logotip Arnesa
Logotip zavoda Vsak
Logotip Prvega programa Radia Slovenija